werkwijze/voor wie

Bij Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom kunt u terecht voor de volgende diensten:

- Het helpen bij het schrijven van een projectplan en het     

  opstellen van een projectbegroting en dekkingsplan en   

  communicatieplan.

- Begeleiding van verenigingsbesturen om het (intern)       

  functioneren te verbeteren.

 

Wilt u gebruik maken van mijn diensten, dan kunt u contact opnemen per email of telefoon. Zie contact voor mijn gegevens.

 

Nadat we telefonisch contact met elkaar hebben gehad, zal ik een oriëntatiegesprek inplannen. Tijdens dit gesprek kan de organisatie zijn verhaal doen en zich verhelderen.

 

Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom geeft op basis van zijn kennis en ervaring aan wat hij voor de organisatie kan betekenen en onder welke condities.

 

           Voor wie?

  • Vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, recreatie, cultuur, natuur en sport en zorg-welzijn, Wijk- en dorpsraden;
  • Burgerinitiatieven;
  • Gemeenschapsaccommodaties;
  • Woningbouworganisaties;
  • Zorg- en welzijnsinstellingen;
  • Overlegorganen;
  • Belangenorganisaties

 

 

 

Opdrachtgevers

Hiernaast treft u een overzichtje van een aantal

van mijn (voormalige) klanten.