werkwijze/voor wie

 

Ons eerste contact zal zijn wanneer jouw organisatie mij belt of mailt. Hierna plannen we een oriëntatiegesprek in. Tijdens dit gesprek kan de organisatie zijn verhaal doen en zich verhelderen. Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom geeft op basis van zijn kennis en ervaring aan wat hij voor de organisatie kan betekenen en onder welke condities.

Let wel op dat de behandeltermijn van je aanvraag bij fondsen zeker 3 tot soms 6 maanden in beslag neemt. Het is dus van belang om ruim voor aanvang van het project de aanvraag(en) in te dienen. Fondsen accepteren het ook niet wanneer er een aanvraag ingediend wordt, terwijl het project al gestart is.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Je kunt bij mij voor de volgende diensten terecht:
                                                                                                                             - Het helpen schrijven van een projectplan, het opstellen van een 

                                                                                                                               projectbegroting/dekkingsplan en een communicatieplan.

                                                                                                                               Met als doel financiering aan te vragen bij Fondsen en 

                                                                                                                               gemeente.
                                                                                                                             - Het begeleiden van verenigingsbesturen om het (intern)

                                                                                                                               functioneren te verbeteren.

                                                                                                                           Voor wie?
                                                                                                                              Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, anbi's, stichtingen, op het 

                                                                                                                              gebied van sport, recreatie, cultuur, natuur, zorg en welzijn.